Kari Tanács és Bizottságai

Gyógyszerésztudományi Kar Tanácsának Tagjai

 

 

 

Hivatalból tagok:

 

Dr. Vecsernyés Miklós

dékán, a Kari Tanács elnöke

 

Prof. Dr. Halmos Gábor

általános dékánhelyettes

 

Dr. Kovácsné Dr. Bácskay Ildikó

oktatási dékánhelyettes

 

Prof. Dr. Tósaki Árpád

a doktori iskola vezetője, tanszékvezető

 

Prof. Dr. Borbás Anikó

tanszékvezető

 

Dr. Tóth E Béla

tanszékvezető

 

Dr. Bodor Miklós

tanszékvezető

 

Dr. Bak István

tanszékvezető

 

Györgyné Dr. Vágó Magdolna

tanszékvezető

 

Dr. Váradi Judit

MICS vezető

 

Nagyné Vaszily Mária

dékáni hivatalvezető, a Kari tanács titkára

 

Lakatos Szilvia

pénzügyi koordinátor

 

Ráduly Zsolt

HÖK elnök

 

Választott oktatók:

 

Prof. Dr. Herczegh Pál

 

Dr. Lekli István

 

Dr. Ujhelyi Zoltán

 

Dr. Oláh Gábor

 

Választott dolgozó:

 

Antalné Sipos Szilvia 

 

Delegált Ph.D hallgató:

 

Gyöngyösi Alexandra

 

Delegált hallgatók:

 

Sara Mirani

angol nyelvű program hallgatói képviselője

 

Kovács Zoltán

 

Okos Andrea

 

Tóth Anita

 

Honti Nikolett

 

Papp Júlia

 

Meghívottak:

 

- az egyetem rektora

- az egyetem kancellárja

- az átoktató karok képviselői (ÁOK, TTK és NK)

- a NOK képviselője