Gyógyszertechnológiai Tanszék

A Gyógyszertechnológiai Tanszék feladata a hallgatók felkészítése a receptúrai és középüzemi gyógyszerkészítés során előforduló kérdések kezelésére. Elméleti és gyakorlati óráikon a hallgatók megismerkednek a gyógyszerkészítés során használt hatóanyagokkal, segédanyagokkal, előállítási és vizsgálati módszerekkel.

A gyógyszerészhallgatók négy félévig tanulják a tárgyat eközben kollokviumokon szigorlaton és végül az államvizsgán bizonyítják megszerzett tudásukat.

 A tanszéken megszerzett tudás feltétlenül szükséges minden gyógyszerész számára függetlenül attól ,hogy Gyógyszerész doktori diploma megszerzése után, a gyógyszerészet mely területén helyezkedik el.

 

A tanszék fő kutatási profilja gyógyszertechnológiai eljárások kidolgozása és a gyógyszerkészítmények formulázásának fejlesztése mellett a gyógyszer hatóanyagok felszívódásának in vitro modellezése és tanulmányozása. A tanszék megalakulása óta (1996-tól Prof. Mezey Géza majd 2001-től Dr. Vecsernyés Miklós vezetésével) számos hazai (ETT, TÁMOP) és nemzetközi (HURO) pályázat elnyerésével biztosította a kutatáshoz a szükséges anyagi forrásokat. Kutatási eredményeinket számos nemzetközi folyóiratban publikálták, továbbá az innováció tükrében hazai és nemzetközi szabadalmi bejegyzések is készültek a tanszék dolgozóinak részvételével.