Gyógyszerhatástani Tanszék - Kutatás

A Debreceni Egyetem, Gyógyszerésztudományi Kar, Gyógyszerhatástani Tanszékének munkája kiterjed a magyar- és angolnyelvű gyógyszerészhallgatók farmakológia oktatására, a rezidensképzés és Ph.D. képzésre egyaránt, valamint az „élethosszig” történő gyógyszerészdoktorok törvényben meghatározott 5-éves kötelező továbbképzésére. A Gyógyszerhatástani Tanszék fő kutatási profilja, hiszen kizárólagosan a kutatási tevékenység biztosítja az oktatói utánpótlás „ranglétrán” történő előmenetelét az akadémiai szférában, a kardiovaszkuláris megbetegedések hatásmechanizmusainak vizsgálata, azok tisztázása, és a gyógyszeres kezeléssel történő befolyásolhatóság lehetőségei állatkísérletes modelleken, amelyek a kutatási munka alapját képezik. A gyógyszerészhallgatók és a más területeken érdeklődő diplomát szerzendő hallgatók már diákkörösként, egyetemi tanulmányaik folyamán, megismerkedhetnek az alapkutatás, a gyógyszerfejlesztés és innováció alapjaival a Gyógyszerésztudományi Kar Gyógyszerhatástani Tanszékén. Az angolnyelvű térítéses gyógyszerészképzés már olyan mértékű támogatást biztosít a Gyógyszerésztudományi Kar és a gyógyszerészképzésben résztvevő szervezeti egységek számára, mint amilyen mértékű jelenleg az állami felsőoktatási támogatás. A Gyógyszerhatástani Tanszék megalakulása óta (1998) számos hazai és nemzetközi együttműködés és pályázat elnyerésével biztosította a szükséges anyagi forrásokat az oktatáshoz, a kutatáshoz és a Ph.D. képzéshez, hiszen az állami finanszírozási támogatás, s azok reál értéke, az évek előrehaladtával, fokozatosan és jelentős mértékben szűkülnek. A Gyógyszerhatástani Tanszék munkatársainak eredményei az alap és innovatív kutatás területén számos nemzetközi folyóiratban publikálásra kerülnek, továbbá az innováció tükrében hazai és nemzetközi szabadalmi bejegyzések is készülnek. A Debreceni Egyetem Gyógyszerésztudományi Kar, Gyógyszerhatástani Tanszékének működése nem lenne lehetséges a magasan képzett oktatói és kutatói személyzet nélkül, akik nemzetközileg elismert felsőfokú nyelvi bizonyítvánnyal, szakvizsgával, habilitációval és MTA doktori címmel rendelkeznek.