Bemutatkozás

Köszöntöm a Debreceni Egyetem Gyógyszerésztudományi Kar Honlapján!

A jelenlegi Gyógyszerésztudományi Kar főépületének, ahol a Debreceni Egyetem Klinikai Központjának Gyógyszertára és a Dékáni Hivatal kapott helyet, átadása 2001-ben megtörtént, s az új épület minden szempontból teljes mértékben eleget tesz a széles körű gyógyszerellátásnak a Debreceni Egyetem klinikáinak irányába, valamint a gyógyszerészképzés feltételeinek az EU követelményrendszerének megfelelően. Az Egyetem korábbi és jelenlegi vezetése, az Általános Orvostudományi Kar, és a volt Kossuth Lajos Tudományegyetem Természettudományi Karához tartozó tanszékek odaadó segítsége és együttműködése nélkül, ahol a kémiai és biológiai alapozó tárgyak elsajátítását biztosítják a gyógyszerészhallgatók számára, a gyógyszerészképzés a Debreceni Egyetemen nem valósulhatott volna meg.

A 2001-es esztendőben csendült fel először a magyar himnusz, hiszen ekkor került sor az első gyógyszerészdiplomák átadására a Debreceni Egyetem ünnepélyes tanácsülésén. Az akkori Rektori vezetés támogatásával és iránymutatásával elkészült a Gyógyszerésztudományi Intézet karrá válásának akkreditációs tervezete, amelyet a Magyar Akkr

editációs Bizottság 2003-ban jóváhagyott, s ettől az évtől kezdve a Gyógyszerésztudományi Kar önálló szervezeti egységként kezdte meg működését a Debreceni Egyetemen, mint annak 11-ik kara.

 

 

                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    A Kar Hazai Tudományos Kapcsolatai


 

 •  ELTE Peptid Kémiai Kutatócsoport, Budapest, 2009-től folyamatosan
 •  SZTE Endokrin Kutató Laboratórium, Szeged, 2005-től folyamatosan
 •  Magángyógyszerészek Országos Szövetsége, Budapest, 2005-től folyamatosan
 •  Remény a Leukémiás Gyermekekért Alapítvány, Debrecen, 2007-2010
 •  Debreceni Egyetem Nukleáris Medicina Intézet, Urológiai Klin., Szül. és Nőgyógy. Klin., Biokémiai és Mol. Biol. Intézet, Tödőgyógyászati Klin., Patológiai Int., Sebészeti Int., Megelőző Orvost. Int.,  Gyermek Klin., Idegsebészeti Klin. 2005-től folyamatosan
 •  Kéri Pharma, Debrecen, 2002-től folyamatos
 •  Semmelweis Egyetem, Gyógyszerészi Kémia Tanszék, 2008
 •  Semmelweis Egyetem, Bőrklinika, Mikrobiológiai Laboratórium, Budapest, 2002-napjainkig
 •  DEOEC Biokémiai és Molekuláris Biológiai Tanszék, 2007-2011
 •  DE, Fizikai Kémiai Tanszék, Debrecen,  2006-napjainkig
 •  DE, Szerves Kémiai Tanszék, Debrecen, 2002-napjainki
 •  DE, Alkalmazott Kémiai Tanszék, Debrecen, 2002-napjainkig
 •  DE, Szilárdtestfizikai Tanszék, 2009-napjainkig
 •  MTA Atommagkutató Intézet, Debrecen, 2010-napjainkig
 •  DE-MTA Szénhidrátkémiai Kutatócsoport, 2002-napjainkig
 •  DEOEC Orvosi Mikrobiológiai Intézet- Bakteriológiai Diagnosztikai Laboratórium

 

A Kar Tanszékeinek Nemzetközi Tudományos Kapcsolatai


Gyógyszertechnológiai Tanszék

a DE Alkalmazott Kémiai Tanszékével közös magyar-román pályázatban vett részt az Aradi Vasile Goldis Egyetem Gyógyszerész Karával (HURO/0901/058/2.2.2.).

A Tanszék munkatársai 2012 végén kapcsolatot létesítettek franciaországi Université de Lyon 1, Institute de Chimie et Biochimie et Supramoleculaire kutatóival közös kutatási projekt kidolgozására, melynek eredményeként, 2013 nyarán, egy közös PhD program megvalósítására együttműködési megállapodás született.

Biofarmácia Tanszék

Tulane Univ., Medical School, Dept. of Medicine and VA Medical Center, New Orleans, LA, USA, 2005-2006

Univ. Miami, Miller Scool of Medicine, Miami, FL, USA, 2006-tól folyamatosan

Veterans Affairs Medical Center Miami, FL, South Florida VA Foundation for Research and Education, Miami, FL, USA, 2006-tól folyamatosan

Zentaris Gmbh, Frankfurt am Main, Németország, 2005-tól folyamatosan

Gyógyszerészi Kémia Tanszék

Rega Institute for Medical Research, Katoliejke Universteit, Leuven, Belgium  2006-napjainkig

Department of Clinical Investigation, Eisenhower Army Medical Center, Fort Gordon, Georgia, USA, 2002-napjainkig

ElizaNor Biopharmaceuticals, Inc, Princeton Junction, New Jersey, USA, 2002-napjainkig

Department of Organic Chemistry, RWTH Aachen University, 2008-2011

Oxford Diffraction Ltd., Yarnton, Oxfordshire, Nagy-Britannia 2009-2010

Center for Biotechnology and Interdisciplinary Studies, Department of Biology, Rennselaer Polytechnic Institute, Troy, NY, USA   2009-2011

Biotechnology Research Institute, NRC, Montreal, Kanada, 2010

Instituto de Quimica Organica General, CSIC, Madrid, Spanyolország,  2008-2011

Department of Pharmaceutical Chemistry, Kuwait University, 2008-2010

Gyógyszerhatástan Tanszék

A Gyógyszerhatástan tanszék évek óta hosszantartó tudományos kapcsolatot tart fenn a Ph.D képzés és oktatás területén az alábbi egyetemekkel:

University of Connecticut, Farmington, CT, USA

Commonwealth University, Richmond, VA, USA,

University, Grenoble, Franciaország

University of Avignon, France

Romanian Academy of Sciences of Medicine, Bucharest, Romania